Ahlers Biogas

Ahlers Biogas jest stuprocentową spółką zależną Geestferkel GmbH. Jako firma z sektora energii odnawialnej jest to ważna część naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Oprócz technologii przetwarzania gnojowicy, systemów fotowoltaicznych i udziału w programie dobrostanu zwierząt, chcemy również nadal rozwijać się w tym obszarze biznesowym.

Biogaz Neudorf – energia elektryczna, ciepło i zielony biometan

W 2006 roku w zakładzie w Neudorf w Brandenburgii uruchomiliśmy dwie biogazownie, każda z nich o mocy przyłączeniowej wynoszącej dwa razy 530 kilowatogodzin. W 2010 i 2011 roku dobudowano kolejną standardową biogazownię do produkcji gazu surowego o wydajności 1900 Nm3 gazu surowego na godzinę. Surowy gaz jest z kolei przetwarzany w Neudorf na 700 Nm3 biometanu i częściowo wprowadzany na rynek paliw. Dalsze ilości gazu surowego są wykorzystywane do produkcji 530 kW energii elektrycznej na terenie zakładu oraz 530 kW na terenie zakładu tworzyw sztucznych do ogrzewania fabryki.

W sumie produkujemy około 16 600 megawatogodzin energii elektrycznej i 10 200 megawatogodzin energii cieplnej w ośmiu elektrociepłowniach w Neudorf. Kolejne 61 milionów kWhHS,n jest wprowadzanych do sieci gazu ziemnego jako biometan na miejscu i jest wykorzystywane do dostarczania zrównoważonych koncepcji CHP do radiatorów Stadtwerke Pritzwalk, EMB i EON dla wielu klientów końcowych biometanu. Ciepło wytworzone w punktach wykorzystujemy w sąsiednich nieruchomościach. Szczególnie innowacyjne są nasze 3 obiegi grzewcze z ogrzewaniem wysokotemperaturowym w temperaturze 180 stopni, ogrzewaniem silnikowym w temperaturze 65 stopni i ogrzewaniem recyklingowym w temperaturze 45 stopni. Dzięki naszemu recyklingowi ciepła jesteśmy o 30% bardziej wydajni niż inne pełne systemy CHP. W sumie Ahlers Biogas Group oszczędza do 25 000 ton CO2 rocznie. Ze względu na duże ilości obornika jako materiału wsadowego, oszczędność CO2 jest znacznie wyższa niż w porównywalnych biogazowniach.

Jörn Ahlers jest odpowiedzialny za kwestie handlowe i techniczne na terenie zakładu. Wraz z sześcioma pracownikami i jedną osobą zatrudnioną w niepełnym wymiarze godzin zajmujemy się produkcją biogazu, wszystkimi czynnościami rolniczymi w zakresie gospodarki silosowej i paszowej oraz usuwaniem masy pofermentacyjnej. Jako niezawodny partner od wielu lat współpracujemy z firmą SIL GmbH, która zajmuje się logistyką odprowadzania masy pofermentacyjnej i wprowadzania jej na rynek do przedsiębiorstw rolnych.

Copyright 2024 Geestferkel GmbH