NASZA HISTORIA

W gospodarstwie rodziny Ahlers w sercu Wildeshauser Geest od 1500 roku hoduje się prosięta. Teraz, w 13. pokoleniu, bierzemy odpowiedzialność – za nasze zwierzęta i za nasze środowisko.

FILOZOFIA
I WIZJA

Nasze własne standardy czynią nas wyjątkowymi. W Geestferkel hoduje się zwierzęta w sposób wolny od patogenów i w warunkach najwyższego stanu sanitarnego. Tak powinno pozostać również w przyszłości. Dlatego przywiązujemy wagę do najnowocześniejszej technologii chlewnej, uczestniczymy w programie dobrostanu zwierząt i stale rozwijamy naszą firmę w duchu innowacji. W tym celu opieramy się na pracy zespołowej. Dlatego: Skuteczne rolnictwo działa tylko w zespole – zakasaj rękawy, przyłącz się i pokaż swoje mocne strony.

0

Obrót 2020 (grupa spółek)

0

pracowników

0

lokalizacji do produkcji prosiąt

0

biogazownie

0

oszczędności CO2 dzięki biogazowi/rok

0

oszczędności CO2 dzięki fotowoltaice/rok

0

kWhHS,n biometanu

0

kWh energii elektrycznej z biogazu

0

gospodarstw domowych w Niemczech zaopatruje się w mięso z Geestferkel

Nasze kamienie milowe

1500

Pierwsza udokumentowana wzmianka o gospodarstwie w Düngstrup

1995

Pomór świń w Düngstrup i przebudowa chlewów

1999

Nowy budynek chlewu dla loch w Düngstrup

2000

Budowa biogazowni w Düngstrup

2006

Budowa dwóch biogazowni w Neudorf i rozbudowa w Düngstrup

2010

Przebudowa na 52 000 stanowisk dla kur niosek w gospodarce ściółkowej

2011

Budowa biogazowni w Wüstenhöfen

2012

Rozbudowa biogazowni w Neudorf o 2 x 530 kW i 1350m3 sprzedaży gazu surowego
Budowa płyty silosu na 60 000 t kukurydzy, 2 laguny na 36 000 t

2013

Gospodarstwo przekazane Jörn Ahlers z 100 ha gruntów ornych

2015

Przejęcie chlewni dla loch w Passow

2016

Budowa kojca odchowu prosiąt w Wildeshausen

2017

Przejęcie i remont chlewni dla loch w Groß Roge

2018

Przejęcie zakładu reprodukcyjnego w Kletzke

2019

Sprzedaż kurników niosek oraz przejęcie i renowacja chlewów w Schwasdorf, Kusey, Sanne i Orpensdorf

2020

Przejęcie chlewni w Görmin + zakład biometanu Neudorf

Copyright 2024 Geestferkel GmbH